Privacy Statement Crop Fuel

Inleiding
PuurIDee verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
 
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Crop Fuel. PuurIDee verwerkt de data in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van gegevens, zoals de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Crop Fuel® behandelt verkregen data vertrouwelijk en zorgvuldig. Crop Fuel® verzamelt gegevens bij het registreren voor evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van Crop Fuel. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Crop Fuel. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@johanschuitema.nl. Crop Fuel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.cropfuel.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Crop Fuel® beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Crop Fuel® kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Crop Fuel® gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Crop Fuel® website en hun functionaliteit:
 
Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft):

 

Cookie(s) Doel opslagperiode
Google Analytics :__utma (google analytics)__utmb (google analytics)__utmc (google analytics)__utmz (google analytics) Google Analytics  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Crop Fuel®  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Crop Fuel® de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Crop Fuel® kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 2 jaarsessie6 maanden20 jaar

 

Facebook/Twitter cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van Crop Fuel® bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft).

 

Cookie(s) Doel opslagperiode
Facebook:actc_userdatrluppresence
s
sub
xs
 
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Crop Fuel® cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status.
sessiesessie2 jaarsessiesessie
sessie
sessie
sessie
Twitter_twitter_sessguest_idkoriginal_referer Crop Fuel® plaatst twitter cookies op uw pc om het retweeten van nieuwsartikelen mogelijk te maken. sessietwee jaar6 dagensessie

 

Beveiliging
Crop Fuel® heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van PuurIDee zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. PuurIDee kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Crop Fuel, dan kunt u deze richten aan info@johanschuitema.nl 

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Dan kan dat door uw instellingen aan te passen.

Wijziging van Privacy Statement
Crop Fuel® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Crop Fuel® adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

april 2013