Crop Fuel® in pootaardappelen bewerkstelligt een aanzienlijk betere sortering. De nateelt blijkt een veel beter resultaat te geven. Dit is mede het gevolg van meer kiemenergie in het behandelde pootgoed. Uit diverse proeven is gebleken dat bespoten knollen meer wortels en spruitgewicht gaven in vergelijking met onbehandelde knollen. Gedurende de winter van 2010, werden de knollen getest met betrekking tot kiemkracht en kiemenergie. De aardappelknollen werden bedekt met grond (vrij van meststoffen) en gedurende zeven weken in een donkere ruimte geplaatst. Door de behandeling met Crop Fuel® in het groeiseizoen van 2010, bleek dat het gewicht van de kiemen met 44% was toegenomen. 

De pootaardappelen van het ras Innovator zijn 8 keer gespoten met Crop Fuel® in het jaar 2010. In 2011 zijn deze aardappelen vergeleken met niet behandeld pootgoed. Uit het resultaat is gebleken dat in de met Crop Fuel® bespoten planten meer knollen per plant aanwezig waren. Er is gemiddeld 1 extra knol per plant aangetroffen. Dit is het algemene beeld dat voortkomt uit diverse proeven genomen tussen de jaren 2006 en 2011.

Resultaten proeven aantal knollen

Resultaten proeven opbrengst in kilogrammen