Ook in graangewassen is Crop Fuel® uitvoerig getest. In graangewassen wordt Crop Fuel® drie tot vier keer per groeiseizoen toegediend in een concentratie van 2,5 liter per hectare per bespuiting. Graangewassen zoals tarwe, hebben een gemiddelde opbrengstverhoging van 1000 kilogram per hectare door het gebruik van Crop Fuel. Wanneer Crop Fuel® vroeg gespoten wordt, produceert de plant meer stengels waardoor de plant ook meer en vollere aren vormt. Hierdoor neemt de hoeveelheid korrels per aar toe en ziet men een grotere opbrengst.

Plant behandeld met Crop Fuel

Plant niet behandeld