Crop Fuel® in fabrieksaardappelen wordt 6 tot 8 keer per groeiseizoen toegediend in een concentratie van 2,5 liter per hectare per bespuiting. De gemiddelde opbrengstverhoging van diverse proefvelden uitgevoerd tussen 2006 en 2012 was 7,8 % (= 5,2 ton/ha). Uit proeven genomen in zetmeelaardappelen bleek dat het gemiddelde zetmeelgehalte steeg van 521 gram naar 525 gram. In fabrieksaardappelen gaven met name de rassen Aveka en Festien een zeer duidelijke meeropbrengst.

Resultaten ras Festien

Resultaten ras Aveka