Koolzaad is een ander gewas dat positief wordt beïnvloed door de toediening van Crop Fuel. Een gemiddelde opbrengstverhoging van 10% blijkt mogelijk. Dit komt doordat de doorsnede van de stengel door het gebruik van Crop Fuel® groter wordt en meer vertakkingen heeft. Hierdoor worden meer zaadhauwtjes geproduceerd dat resulteert in een hogere opbrengst.